روزانه های من ..

چند روز پیش .. قرار شد بریم گردش .. رفتیم

 به همون جایی که عکس هاش اون پایین ..

هوا اون روز بسیار سرد .. و اسمون گرفته پر از ابر .. بارونم کمی صبش اومده بود

یه شاپینگ سنتر رو باز در یک جای گرون  ..

به سبک خیابون های اروپا ..

منطقه بزرگی در بر گرفته شده بود .

اما چون سرد بود نشد زیاد بگردم ..

خیلی جای زیبایی بود .. وسطشم گاهی آدما با وسایل موسیقی .. حالت کنسرت 

برنامه داشتن ..

دم اقیانوس هم رفتم .. باد امواج بزرگی درست میکرد .. اینقده زیبا بود

یه اسکله بزرگ که شهربازی هم داره .. هست که میشه رفت و

اقیانوس را دید .. با کسی که رفته بودم .. میگفت

که اینجا وال هم دیده .. چون اسکله مسیر زیادی از اوایل

اقیانوس را در بر میگیره ..

ما اون روز فوک دیدیم که داشت روی آب شنا میکرد ..

دوست داشتم که کوسه هم میدیم .. اما دیگه هوا تاریک شده بود

خیلی دوست دارم برم باز .. یه روز گرم .. که پاهامو بذارم روی شن های

دم ساحل و راه برم .. و کلی وقت به صدای اقیانوس گوش کنم ..خیال باطل

سکوت عالی داره .. و بسیار زیباست .. جای همه خالیییییییییییماچ

دفعه دیگه از اقیانوس هم عکس میذارم .. توی تاریکی نمیتونم عکس بگیرم
نوشته شده در تاريخ جمعه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ توسط کوچولوترین ستاره