روزانه های من ..

دم عید همه مشغول .. سبزه و سفر هفت سین . ماهی ..

ما امسال عید و سفر هفت سین نداریم .

امسال دور هم نیستیم .. نه دیدو بازدید

نه شیرینی های عید نوروزی خوشمزه

روز عید هم .. مثل بقیه روزها ست ..

حتی تایم سال تحویل رو هم از یاد بردیم  ..

امید وارم سال جدید دور هم بودن هایش بیش تر باشد

قدر فرصت ها رو دانستن باشد  ..

دل تنگ پارسال شدم .. عید سال 89  ساعت تحویل نصف شب ما بود

از اینترنت آغاز سال جدید را شنیدیم

چه ذوقی بود ..

عیدی گرفتیم  زبان

و کلی هم از تعطیلات استفاده کردیم ..

تقویم را که ورق میزنم .. میرم به گذشته .. میرم به خاطرهاش که گذشت و

باهاش میخندم ..
نوشته شده در تاريخ شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩ توسط کوچولوترین ستاره