روزانه های من ..

به دوست جدید میل زدم .. چرا شو نمیدونم .. شاید هنوز برایم قابل قبول نبود کارش

که یهو دیگه جواب نده ..

برایم در جواب چیزایی گفت که اولش .. به نظرم مسخره بود ..

اما بعدش که توضیح داد ..

دیگه جای حرفی نبود .. خو از همون روز میگفتی..

چه میخواهی .. تا این که بی جوابم بگذاری ..

حالا بهتر شد .. می دانم دلیل نبودنت را ..

کاش همیشه وقتی می خواهیم بریم .. کامل بیاییم و دلیل را بگوییم تا این که یهو غیب بشیم

و ادم ها رو بگذاریم توی خماری ..

.................................................................

قهقهه

پشیمون شد .. میگه بیا دوس باشیم باز ..

کلی بهش خنده ام و دعوایش هم کردم حسابی ..

بعد هم گفتم اینجوری نمیشه .. شرط گذاشته اییم

قبولیده .. حالا باز دوستیم زبان
نوشته شده در تاريخ شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠ توسط کوچولوترین ستاره