روزانه های من ..
 

 گاهی میرم رو یه اون دنده و هی غر میزنم ..

اومده بودم پی ام بدم عذر خواهی کنم ..مشغول بودی ..روم نشد

اینجا معذرت میخوام ازت ..

هل لورد جان معذرت .. این چند وقت خیلی غر زدم ..

معذرت می خوام خجالت ببخشید دیگر قلب

 
نوشته شده در تاريخ شنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩٠ توسط کوچولوترین ستاره