روزانه های من ..

گاهی برایم همه چیز حتی یه اتفاق کوچک ..

حتی افتادن یه برگ ..

 هر بی محلی دوست ..

همه چیز برایم زیادی مهم میشه .. و اینگونه اذیت میشم ..

جستجو میکنم که چرا اینگونه شد ..

و این خوب نیس ..

گاهی هم بی خیال میشم .. که این عالیست .. اما 

 کم پیش میاد این گاهیِ بشه ..

که این گاهی میزنم کوچه بی خیالی ها  .. برایم  یه ارامشی داره که دوسش دارم ..

چند وقت هرچه می خوام برم کوچه بی خیالی نمیشه ..

بد جور فکرم مشغول ادمای دورمِ شده ..

چقد خوبه ادم بی خیال باشه تو بعضی مسائل زندگی ..

تحمل زندگی اسون تر میشه .. و بهتر می تونه پیش بره

 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠ توسط کوچولوترین ستاره