روزانه های من ..

امروز رفته شدم بیرون واسه خرید بای کی ..

مردم ماشین میخرن .. ذوق زده میشون .. من با دوچرخه هم ذوق میکنم مژه

با موتور که .. دیگه میروم از ذوق روی ابرها  خیال باطل

البته از این موتور اسپرت ها ی خوشگل هاااا

نه از این موتور دوهزار ایرانی قهر

خلاصه که بای کی من خیلی خوشگله ..

حالا بعدا عسک میشم .. میذارم اینجا

می خوایم باش برم گردش .. نه که خیلی وقت میکنم

 تو مغازه گفت اگه نمیبریم نمیایم خونه تان

من هم قول دادم بهش ..

حالا در ذوق هستیم هورا.. ایران که نذاشتن ما دوچرخه سواری کنیم .. هی گفتن زشته

مردم چی میگن .. نگران

حالا هم اینجا خواهر جان میگه خطرناک .. اما کو گوش شنوا .. خو همه چیز خطرناک

پس بشینم و تکون نخورم .. باید مراقب بود ..

حالا بهش نگفتیم .. اون هم که نمیفهمه من .. میرم با .. بای کی گردش ..زبان
نوشته شده در تاريخ شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ توسط کوچولوترین ستاره