بای کی

امروز رفته شدم بیرون واسه خرید بای کی ..

مردم ماشین میخرن .. ذوق زده میشون .. من با دوچرخه هم ذوق میکنم مژه

با موتور که .. دیگه میروم از ذوق روی ابرها  خیال باطل

البته از این موتور اسپرت ها ی خوشگل هاااا

نه از این موتور دوهزار ایرانی قهر

خلاصه که بای کی من خیلی خوشگله ..

حالا بعدا عسک میشم .. میذارم اینجا

می خوایم باش برم گردش .. نه که خیلی وقت میکنم

 تو مغازه گفت اگه نمیبریم نمیایم خونه تان

من هم قول دادم بهش ..

حالا در ذوق هستیم هورا.. ایران که نذاشتن ما دوچرخه سواری کنیم .. هی گفتن زشته

مردم چی میگن .. نگران

حالا هم اینجا خواهر جان میگه خطرناک .. اما کو گوش شنوا .. خو همه چیز خطرناک

پس بشینم و تکون نخورم .. باید مراقب بود ..

حالا بهش نگفتیم .. اون هم که نمیفهمه من .. میرم با .. بای کی گردش ..زبان

/ 4 نظر / 5 بازدید
...

خوب ما که البته در کشور دوچرخه هستیم و با دوچرخه میریم سر کار. نه ما که استادامونم با دوچرخه میان[گل]

...

البته یه چیزی رو یادم رفت بگم. من چون خارج شهر زندگی می کنم با باس و ترن میرم سرکار ولی قراره بیام تو شهر خونه بگیرم![پلک]

...

آره خیلی خوجله! هرکی میاد خونه من عاشقش میشه! میگه مثل خونه های توی دامنه آلپه! ولی باید خونمو عوض کنم![ناراحت]

ماهی تنگ بلور

تو مملکت ما غیر قانونی بود یه وقتی!!!!فک کن آخه[قهقهه][اوغ]