بازم نشد ..

 نمیدونم چرا باز نشد ... بازم تا ما اومدیم وسایل جمع کنیم .. زنگ زدن بازم میمونی ؟

ایندفعه واقعا نمیدونستم .. دلم میگفت برگرد ..

اما پدر چی ..

باز هم به دلم گفتم نه .. و باز ماندم .. خسته شدم زیاد

انگار تمام شدنی نیس .. گریه

دیشب همش گیه کردم ..

خدایا چرا هی میگی نه .. صبر که بهم نمیدی ..

روز به روزم تنها یی داره بیشتر اذیتم میکنه .. نمیدونم چرا بهشم عادت نمیکنم ..

راحت شم ..

هرچی تلاش میکنم .. به خندم .. هم باز انگار کمه ..

نمیدونم دلیل این همه ماندن .. چیه ناراحت

ماندم فقط به خاطر پدر .. که طوریش نشه تنها نمونه .. خودم مهم نیستم دیگه

/ 2 نظر / 12 بازدید
ن ا ر س ی س

من می دونم ، همش تخصیر این خواهرته [قهر]